Stravování

Přihlašování/odhlašování obědů
Jídelní lístek

Základní škola a mateřská škola, Praha 8, Dolákova 1

odloučené pracoviště MŠ Dolákova 3, Dolákova 598/3, 181 00  Praha 8

 

INFORMACE STRAVNÉ  školní rok 2023/2024

 

Stravování v mateřské škole se řídí vyhláškou MŠMT č.107/2005  Sb. o školním stravování ve znění všech dalších předpisů. Vaříme podle receptur zdravé výživy dětí předškolního věku.

 

Výše stravného – kategorie

celodenní stravování

 

děti do 6 let                      50,-Kč

děti od 7 let                      53,-Kč

 

Odpolední svačina pro dítě, které mimořádně odchází v poledne domů, je vydána na třídě.

 

Evidence a odhlášení stravného

 

Počítačový program: www.strava.cz

 

kód (výběr jídelny): 3168

 

Nově přijatým dětem bude zaslán v srpnu email s přístupovým jménem, heslem a variabilním symbolem.

Variabilní symbol dítěte je po celou dobu docházky dítěte do MŠ stejný.

 

Dítě je v systému stravování automaticky přihlášeno ke stravování.

Odhlášení provádějte pouze přes program: www.strava.cz.

Dítě odhlásíte (odkliknutím v programu) do 8.30hod daný den.

 

Platba stravného

 

Stravné se platí do 20. dne  v měsíci vždy na měsíc předem (př. na říjen se musí zadat platba k 20. září). Stravné se platí bezhotovostně.

Při zadávání plateb vždy uveďte variabilní symbol a do poznámky jméno a příjmení dítěte.

 

ÚČET ŠKOLNÍ JÍDELNY:   171 183 809 / 0300

Vrácení přeplatku za stravné je prováděno na konci školního roku  během prázdnin). Jedná se o děti, které odcházejí z MŠ. Dětem, které pokračují po prázdninách ve školní docházce, je přeplatek ponechán na účtu na další školní rok. Pokud máte zájem o vyúčtování v jiném termínu, kontaktujte vedoucí ŠJ dle potřeby.

Je nezbytné informovat  ŠJ o aktuálním čísle účtu a ukončení docházky v MŠ.

 

V Praze dne 1. 9. 2023

Andrea Hulešová – vedoucí školní jídelny

 

Tel: 283 85 04 96, emailová adresa: andrea.hulesova@dolakova.cz.