Informace o stávce

Všichni zaměstnanci naší mateřské školy nesouhlasí s přístupem vlády a omezením financování resortu školství, především nepedagogických a provozních zaměstnanců. Vydáváme toto podporující prohlášení, protože nechceme svůj postoj vyjadřovat uzavřením školy.

Naše škola zůstane v den stávky 27.11. 2023 v běžném provozu.

Předem děkujeme za podporu a zamyšlení se nad stavem školství a jeho budoucností. Jde o naše děti.

Děkujeme, kolektiv MŠ Dolákova.

I vy můžete stávku podpořit vyplněním petice v odkazu:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.petice.com%2Foteveny_dopis_zastupc_kol_proti_drastickym_krtm_ve_kolstvi%3Ffbclid%3DIwAR2CxbnB5XH84iHx8McRtT0yZ_HZzIO6TsZ81u_YxbJpNXWPm9dzKWA1ptw&h=AT0Od73Nbr5qG1XowF-TmXGmJjJqt1rKsmLmBAqhaAWVQq04TNkXkMgOahkK03GNxXojoYSmL_K32EUtKKoDnzwyDPk1RWDwpDNOsSCqAO0xRZRul0OoeDK45GBAK8V_dTHx&__tn__=-UK-y-R&c[0]=AT2j6T3LNwwy_ZfawVoLkd_qL0NQ_vfJEi9kGvhYN39KGeYEYBDYVLbN1nuhpciXySMu9OaoWeNjVIp6fE7WiL5STMVJges6aUkn5O79OVFvnEbfLBtl72f_GdkJujICG8wc3miHGuNN4El1qpsiIJFo6n4I_nL8uxIt2hZ4n6QkqHE6cZptJDeIAiERscAeFz4v2nw-zbGIZvGj3VMiGSOUOF-9CqmFRxX6CIhCxLJ7Xhg

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.