Naše úspěchy

Od školního roku 2015/2016 jsme se zapojili do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola, který vznikl v roce 1994 v Dánsku. Od roku 2005 tento program funguje a úspěšně se rozvíjí pod patronací a vedením sdružení TEREZA i v České republice. Díky programu Ekoškola, se nám daří systematicky, promyšleně a hlavně efektivně rozvíjet u dětí environmentální senzibilitu, včetně schopnosti uvědomovat si důsledky svého jednání a rozhodování v každodenních situacích, které na půdě naší školky společně prožíváme.

Dále jsme se ve školním roce 2015/2016 zúčastnili soutěže „Vaříme spolu“ a byli jsme vybraní mezi nejlepšími školkami a obdrželi jsme výhru mléčných výrobků v hodnotě 4 000,- Kč)

Ve školním roce 2016/2017 jsme se zúčastnili soutěže „Lesní svět“. Vyhrály jsme 1. cenu – herní prvky na zahradu v hodnotě 100 000,-Kč)

Od školního roku 2017/2018 naše Mateřská škola začala v září spolupracovat s Duhovým tandemem.

Duhový tandem je nezisková organizace, která svou činnost zaměřuje na aktuální sociální témata, věnuje se rozvoji a podpoře mezigeneračních vztahů a kontaktů a zaměřuje se na podporu aktivního a smysluplného trávení volného času seniorů.

Společné akce s duhovým tandemem

  • Výtvarné dílničky s prarodiči
  • Lampionový průvod s prarodiči
  • Čtení prarodičů dětem při odpoledním odpočinku
  • Angličtina s prarodiči

V červnu 2020 jsme se stali držiteli mezinárodního titulu „EKOŠKOLA“.