Zápis do MŠ

Den otevřených dveří v MŠ Dolákova 598/3 proběhne 24. dubna 2024

v 10:00 -11:30 a v 16:00 – 17:00 hodin v oddělení Chobotniček.

Zápis do mateřské školy na školní rok 2024/25 se koná 6. a 7. května 2024

od 13:00 do 17:00 hodin ve vestibulu mateřské školy.

U zápisu, prosím, předložte tyto dokumenty:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Dolákova 598/3 (žádost musí být řádně vyplněná).

Evidenční list dítěte (vyplněný, potvrzený od lékaře), prosím tiskněte oboustranně.

Rodný list dítěte – k ověření.

Občanský průkaz zákonného zástupce – k ověření.

Cizinci – rodný list dítěte, platný pas dítěte s povolením a místem pobytu, platný pas zákonného zástupce – k ověření.

U zápisu není nutná přítomnost dítěte.

Potřebné dokumenty – Rodiče – dokumenty. Pokud si nemůžete dokumenty vytisknout, můžete si je vyzvednout  v Den otevřených dveří.

Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2024-2025

Termíny dnů otevřených dveří před zápisem dětí do MŠ 2024-2025