Denní režim

6:307:00scházení dětí v oddělení Želviček
7:008:30postupné scházení dětí ve všech odděleních
hry a činnosti ve skupinkách dle volby a zájmu dětí
volná a přirozená hra dětí
8:309:00komunitní kruh, tělovýchovná chvilka
9:009:15hygiena, svačinka
9:159:45vzdělávací činnost dětí s učitelkou
9:4511:30příprava a pobyt venku
11:3012:15převlékání - hygiena - oběd
12:3013:00postupný odchod dětí domů po obědě
13:0014:30příprava na odpočinek - odpočinek
14:3015:00oblékání dětí - hygiena - svačinka
15:0017:00kroužky, hry dle zájmu a výběru dětí, odchody dětí domů