Naše úspěchy

Od školního roku 2015/2016 jsme se zapojili do mezinárodního vzdělávacího programu Ekoškola, který vznikl v roce 1994 v Dánsku. Od roku 2005 tento program funguje a úspěšně se rozvíjí pod patronací a vedením sdružení TEREZA i v České republice. Díky programu Ekoškola, se nám daří systematicky, promyšleně a hlavně efektivně rozvíjet u dětí environmentální senzibilitu, včetně schopnosti uvědomovat si důsledky svého jednání a rozhodování v každodenních situacích, které na půdě naší školky společně prožíváme.

Dále jsme se ve školním roce 2015/2016 zúčastnili soutěže „Vaříme spolu“ a byli jsme vybraní mezi nejlepšími školkami a obdrželi jsme výhru mléčných výrobků v hodnotě 4 000,- Kč)

Ve školním roce 2016/2017 jsme se zúčastnili soutěže „Lesní svět“. Vyhrály jsme 1. cenu – herní prvky na zahradu v hodnotě 100 000,-Kč)

Od školního roku 2017/2018 naše Mateřská škola začala v září spolupracovat s Duhovým tandemem. (po pandemii spolupráce byla ukončena)

Duhový tandem je nezisková organizace, která svou činnost zaměřuje na aktuální sociální témata, věnuje se rozvoji a podpoře mezigeneračních vztahů a kontaktů a zaměřuje se na podporu aktivního a smysluplného trávení volného času seniorů.

Společné akce s duhovým tandemem

  • Výtvarné dílničky s prarodiči
  • Lampionový průvod s prarodiči
  • Čtení prarodičů dětem při odpoledním odpočinku
  • Angličtina s prarodiči

Od června 2023 jsme se zapojili do celorepublikového projektu Školka v pohybu. Tento projekt sdružuje školky, které se chtějí s dětmi hýbat. Paní učitelky se na seminářích školily v oblasti zdravotní tělesné výchovy. V naší mateřské škole probíhá všestranná pohybová příprava včetně jógových, tanečních prvků a improvizace.

Od minulého školního roku 2022/2023 navštěvujeme s dětmi ze třídy MK a D DS Jasmín. Každý poslední čtvrtek v měsíci děti spolu se seniory tvoří jednoduché výtvarné výrobky. Během společných aktivit všichni zpívají a hrají smyslové hry. Tyto činnosti jsou pozitivním přínosem pro obě generace.

V červnu 2020 jsme se stali držiteli mezinárodního titulu „EKOŠKOLA“. V květnu 2023 jsme tento titul znovu obhájily a pyšníme se opět titulem „EKOŠKOLA“.

Celé Česko čte dětem

Také jsme zapojeni do celostátního programu Mrkvička.

Od března 2024 jsme také zapojení do programu Záhony pro školky.