Rodiče

Zápisy ze schůzek

Podpora logopedická prevence

Důvody, proč chce naše školka poskytovat logopedickou prevenci dětem předškolního věku, jsou stále se zhoršující komunikační schopnosti dětí a zvýšené procento odkladu školní docházky z důvodů jejich špatné řečové úrovně. Logopedická prevence je zaměřena především na děti s narušenou komunikační schopností.

Od října bude tuto prevenci v naší školce provádět paní učitelka Alenka Jarinová, která bude 1 x za 14 dní s dětmi pracovat. Při činnostech se s dětmi zaměří na oblasti úzce související s rozvojem řeči – komunikační dovednosti, motorické schopnosti mluvidel, správnou výslovnost, zrakové a sluchové vnímání, grafomotoriku a rozumové schopnosti. V 1. pololetí bude pracovat s mladšími dětmi v rámci adaptace a ve druhém pololetí se staršími předškoláky v rámci přípravy na vstup do školy. Pozor – tato prevence nenahrazuje odbornou logopedickou péči.

Harmonogram konzultačních hodin

  • Po domluvě s třídními učitelkami nebo se zástupkyní pro předškolní vzdělávání.