Projekty

Šablony pro MŠ a ZŠ

Škola je zapojena do Operačního programu Jana Amose Komenského, do výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Jedná se o podporu škol formou projektů zjednodušeného vykazování.

Název našeho programu: OP Jana Amose Komenského ZŠ DOLÁKOVA

Digitalizace v rámci NPO