Balíčky okamžité pomoci Pražanům

Magistrát hl. města vyhlásil opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti. V rámci tohoto opatření lze žádat o příspěvek na úhradu školních obědů, školného v mateřské škole nebo družiny či školního klubu. Dále lze čerpat příspěvek na mimoškolní aktivity dětí a žáků v mateřských, základních i středních školách.

Více informací, formuláře žádostí a postup jejich podávání najdete v příloze této zprávy.

Směrnice – balíček pomoci (PDF)

Žádost o prominutí úplaty (PDF)

Žádost o příspěvek z FONDU SOLIDARITY (PDF)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.