Seznam přijatých dětí do mateřské školy

K předškolnímu vzdělávání od září 2023 byly do Mateřské školy Praha 8,

Dolákova 598/3 přijaty děti vedené ve správním řízení o přijetí

pod těmito registračními čísly:

 171/2023                            172/2023

173/2023                            195/2023

193/2023                            165/2023

169/2023                            170/2023

186/2023                            163/2023

178/2023                            175/2023

199/2023                            167/2023

155/2023                            192/2023

196/2023                            194/2023

201/2023                            159/2023

158/2023                            162/2023

161/2023                            164/2023

160/2023                            185/2023

168/2023                            166/2023

174/2023                            184/2023

 

Oznámeno dne: 16. 5. 2023

 Prosím, v případě, že je dítě přijato současně do více mateřských škol, rozhodněte se co nejdříve pro jednu z nich a v ostatních školách dítě písemně (emailem) odhlaste. Nepřijaté děti jsou vedeny v databázi čekatelů a průběžně jsou jimi obsazována uvolněná místa.

Informace pro rodiče nepřijatých dětí:

Nepřijaté děti zůstávají v pořadí dle kritérií v databázi školy. Pokud se uvolní místo, budou osloveni zákonní zástupci nepřijatého dítěte dle pořadí pod čarou k možnému dodatečnému přijetí.

Pro případná odvolání proti Rozhodnutí o nepřijetí dítěte upozorňujeme, že přijetí dítěte je v souladu s danými kritérii, která se řídí pouze trvalým pobytem dítěte a věkem dítěte. Žádné jiné důvody přijetí (nutnost zaměstnání rodičů, rodič samoživitel, sociální potřebnost dítěte apod.) nejsou krajským orgánem zohledňovány.

Děkuji!

Jitka Friedlová

zástupkyně pro PV

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.